รวมภาพกิจกรรมในโรงเรียนบ้านควนเจดีย์

รวมภาพกิจกรรมในโรงเรียนบ้านควนเจดีย์
สพป.สงขลา เขต 3

ื วันที่ 19-1-2564 : รอง ผอ.สพป.สงขลา เขต 3  ท่านรอง วันชัย หวังสวาสดิ์  พร้อมคณะได้มาเยี่ยมตรวจาชการ ติดตามนโยบายของผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลา เขต 3 ด้านการการจัดการเรียนการสอนระดับก่อนประถม(อนุบาล 1-3) และการอ่านได้ อ่านคล่องของนักเรียนในระดับประถมศึกษาปี 1-3  พบว่าโรงเรียนได้ดำเนินการจัดการเรียนการสอนในระดับก่อนประถมศึกษาได้เป็นอย่างดี  พร้อมกับทดสอบการอ่านได้ อ่านคล่อง ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-3 ปรากฏว่านักเรียนสามารถอ่านได้ อ่านคล่องทุกชั้นเรียน
ื วันที่ 13-1-2564 เวลา 09.30 น. รอง ผอ.สพป.สงขลา เขต 3 ท่านรองบุศรินทร์ นาคอุบล พร้อมด้วยคณะ เดินทางมาที่โรงเรียนบ้านควนเจดีย์ เพื่อเยี่ยมและตรวจกิจกรรมโครงการที่ได้รับอนุมัติจากเงินดอกผลกองทุนอาหารกลางวัน ประจำปี 2563 กิจกรรมเป็นไปด้วยความเรียบร้อย
ื 14-1-2564 โรงเรียนบ้านควนเจดีย์ รวมพลังพิชิตเหาให้หมดสิ้นไปจากโรงเรียน โดยได้รับความร่วมมือจากคณะครู ผู้ปกครอง จนสิ้นเสร็จงานเรียบร้อย
 
ื กิจกรรมปีใหม่ 2564 -30-12-63
ื กิจกรรม Big Cleaning Day รวมใจ รวมพลังสู้โควิด-19 28-12-2563
ื 5-12-2563 กิจกรรม"เยาวชนจิตอาสา 5 ธันวาคม 2563" โรงเรียนบ้านควนเจดีย์
ื 13 ต.ค. 63 ระบบจุดคัดกรอง โควิด-19 โรงเรียนบ้านควนเจดีย์ ตำบลลำไพล อำเภอเทพา จังหวัดสงขลา
ื เกษียณอายุราชการคุณครูประสิน อนันตประเสริฐ 30 กันยายน 2563
ื กิจกรรมมุฑิตาจิตเกษียณอายคุณุครูประสิน อนันตประเสริฐ วันที่ 18-9-63 ณ โรงแรมต้นอ้อย แกรนต์ หาดใหญ่
ื กิจกรรมกีฬาสี "สี่สัมพันธ์ ครั้งที่ 34" ระหว่างวันที่ 1-4 กันยายน 2563 ณ โรงเรียนบ้านควนเจดีย์ สพป.สงขลา เขต 3 กีฬาประเพณีของ 4 โรงเรียน(ร.ร.บ้านควนเจดีย์ ร.ร.วัดปริก ร.ร.บ้านท่าไทร และ ร.ร.บ้านทุ่งโพธิ์) และ 4 ชุมชน(หมู่5 บ้านทุ่งโพธิ์ , หมู่ 6 บ้านควนเจดีย์,หมู่7 บ้านท่าไทร , หมู่8 บ้านปริก )
ื 21-8-2563 : กิจกรรมสัมพันธ์ชุมชน โรงเรียนบ้านควนเจดีย์ ปี 2563 โรงเรียนได้นำคณะผู้ปกครองนักเรียน นักเรียนทุกชั้นเรียน พร้อมคณะครู ไปศึกษาแหล่งเรียนรู้ ณ อำเภอสะเดา จังหวัดสงขลา
ื กิจกรรมฝึกอาชีพมัดย้อม โรงเรียนบ้านควนเจดีย์ สพป.สงขลา 3
ื 13-8-63 : กิจกรรมวันไหว้ครูประจำปี 25636
ื 13-8-63 : กิจกรรมเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา ฯ
ื กิจกรรมเลือกประธานนักเรียน 13-8-63
ื กิจกรรมชุมนุมวิทย์ : 8-8-63
ื กิจกรรมถวายพระพร : 28-07-2563
ื จุดคัดกรอง โควิด-19
ื 1 ก.ค.2563 : ปรับปรุงอาคารเรียนใหม่ ต่อเติมสร้างเพิงกันแดดยามเช้า กว้าง3 เมตรยาม 40 เมตร
ื 1-07-2563 : เปิดเรียนวันแรกของภาคเรียนที่ 1/2563 ด้วยความพร้อมเพรียงจากการเตรียมการของคณะครู กรรมการสถานศึกษาและชุมชนทุกฝ่าย
ื 30-6-2563 : กิจกรรมประชุมผู้ปกครองนักเรียนก่อนเปิดภาคเรียนที่ 1/2563 เพื่อสร้างความเข้าใจและร่วมมือป้องกันโควิด-19
ื 29-06-2563 : กิจกรรมชุมชนร่วมพัฒนา/เตรียมการเพื่อรับการเปิดภาคเรียนที่ 1 /2563 ด้วยความร่วมมือร่วมใจของเทศบาล และคณะเจ้าหน้าที่ อสม.
ื  วันนี้ (17-06-2563) ที่ ร.ร.บ้านควนเจดีย์ กับภารกิจเตรียมรับเปิดภาคเรียน 1/2563  เตรียมโรงเรียนรับเปิดเทอม ครูทำหน้าที่ได้ทุกอย่าง ช่วยกันทำเพื่อลูกหลานของเรา  ด้วยการเตรียมโรงเรียนให้มีความสมบูรณ์ตามมาตรการ 44 ข้อ เพื่อป้องกันโรคติดเชื้อโควิด-19 ครู-บุคลากรทางการศึกษาร่วมกับชุมชน ช่วยกันทำภารกิจให้มีความพร้อมในการเปิดภาคเรียนที่ 1/2563 นี้
ื ภาพกิจกรรมของศูนย์การเรียนรู้ที่ 4 บ้านควนควนตีหรุด ผู้ช่วยครูประจำศูนย์ นายราแม หมัดเหร็ม
ื ภาพกิจกรรมของศูนย์การเรียนรู้ที่ 3 บ้านควนถ้ำ ผู้ช่วยครูประจำศูนย์ นางสาวรอฮานิง การี
ื
จัดตั้ง/สร้างศูนย์การเรียนรู้ทางไกลในหมู่บ้าน จำนวน 5 ศูนย์ เพื่อแก้ปัญหา/และส่งเสริมการเรียนรู้ทางไกล 20 พ.ค. -3 มิ.ย. 2563
ื
21-25 พ.ค.63 : ภารกิจติดตามเยี่ยมนักเรียนเรียนออนแอร์ ทางไกลผ่านดาวเทียม
ื
ภารกิจนิเทศกิจกรรมการเรียนออนแอร์ ทางไกลผ่านดาวเทียมของคณะครูโรงเรียนบ้านควนเจดีย์ 18-22 พ.ค. 2563
ื
กิจกรรมอาซูรอสัมพันธ์-พาหุวัฒนธรรมโรงเรียนบ้านควนเจดีย์ ปีการศึกษา 2562 วันที่ 12 มีนาคม 2563
กิจกรรมค่ายลูกเสือโรงเรียนบ้านควนเจดีย์ ประจำปีการศึกษา 2562 วันที่ 13 มีนาคม 2563
5 ธันวาคม 2562 "ควนเจดีย์ทำดี เพื่อพ่อ"
กิจกรรมงานศิลปหัตถกรรมปี 2562 ระดับเครือข่ายอำเภอเทพา
pic
กิจกรรมเรียนรู้ "พาหุวัฒนธรรมสัมพันธ์-วันสารทเดือนสิบ" ภาคใต้
b
รวมภาพกิจกรรม "ปลูกผักแบบไฮโดรโปนิค" ประกอบกิจกรรมการสอนวิชาเกษตรและวิทยาศาสตร์ ที่โรงโรียนบ้านควนเจดีย์ ลำไพล สงขลา
n
โรงเรียนบ้านควนเจดีย์:มหกรรมกีฬาเครือข่ายอำเภอเทพา ปี 2562
m
มหกรรมกีฬา "เทพาเกมส์" ปี2562 (8-9 ส.ค.2562)
m
คลีนิค "เด็กไทยฟันดี" โรงเรียนบ้านควนเจดีย์ 19-6-62 คุณหมอซัล (น.ส.ซัลมา การดี )และคณะ จาก รพ.เทพา ได้มาตรวจสุขภาพฟันนักเรียน
m
20-6-2562 : กิจกรรมวันไหว้ครูของโรงเรียนบ้านควนเจดีย์ สพป.สงขลา เขต 3 ปรับเปลี่ยนรูปแบบตามสังคมพหุวัฒนธรรม เพื่อผดุงไว้ซึ่งประเพณีอันดีงามของไทย
m
กิจกรรม "ควนเจดีย์-ท้องถิ่นร่วมรักษ์โลก" 13-6-2562
n
อบรมป้องกันยาเสพติดปี 2562 (8 มิ.ย.2562)
m
วันที่ 24-5-62 : ประชุมผู้ปกครองนักเรียนครั้งที่ 1 ปีการศึกษา 2562 เพื่อสร้างความเข้าใจระหว่างโรงเรียนและผู้ปกครองนักเรียน รวมทั้งการรับเงินค่าชุดนักเรียน
m
วันที่ 24-5-62 : จัดอบรมพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา เรื่องการใช้ ปพ.5 และปพ.6 แบบอิเล็คทรอนิคส์
n
วันที่ 24 พ.ค. 2562 : ประชุมคณะกรรมการภาคีสี่ฝ่าย เพื่อปรึกษา หาข้อยุติเกี่ยวกับการเรียนฟรี 15 ปี การรับ-จ่ายเงินค่าชุดนักเรียนประจำปีการศึกษา 2562
n
วันที่ 23 พ.ค. 2562 เวลา 10.00 - 12.00 น. : ประชุมทางไกลผ่านTeleconference เพื่อรับฟังนโยบายจาก ผอ.สพป.สงขลา เขต 3
n
เปิดเทอมวันแรก ที่ ร.ร.บ้านควนเจดีย์ สพป.สงขลา เขต 3 (14-05-62)
n
เมื่อวันที่ 10 พ.ค.2562 คณะครูโรงเรียนบ้านควนเจดีย์ ประชุมงานเครือข่ายเด็กไทยฟันดีเครือข่ายลำไพล-10-5-62 ณ โรงพยาบาลอำเภอเทพา
n
งานสัมพันธ์ชุมชน ช่วยงานทอดผ้าป่าสำนักสงฆ์ควนเจดีย์ วันที่18 ถึง 20-5-62
n
รับครูย้ายใหม่ : 3-4-62 โรงเรียนบ้านควนเจดีย์ รับครู นางชัชฎา พรมสู ย้ายมาจากโรงเรียนวัดปริก ตำบลลำไพล อำเภอเทพา สงขลา
n
เหนื่อยนัก พักหน่อยสำหรับครอบครัวของเรา "โรงเรียนบ้านควนเจดีย์ สพป.สงขลา เขต 3" 28-29 มีนาคม 2562 ณ อิงธารรีสอร์ท อำเภอมะนัง จังหวัดสตูล
n
กิจกรรมวันสุดท้ายของปีการศึกษา 2561 โรงเรียนบ้านควนเจดีย์ 2561 ( 26 มีนาคม 2562 )
n
กิจกรรมบัณฑิตน้อยปีการศึกษา 2561 ของโรงเรียนบ้านควนเจดีย์ สพป.สงขลา 3 เมื่อวันที่ 22 เดือนมีนาคม 2562 ณ โรงเรียนวัดปริก ศูนย์เครื่อข่ายลำไพล
n
8 มีนาคม 2562 - กิจกรรมเยี่ยมบ้านนักเรียนประจำปีการศึกษา 2561 ของโรงเรียนบ้านควนเจดีย์ สพป.สงขลา เขต 3
n
12 มีนาคม 2562 -"ท่องไปในโลกกว้าง ใช้สิ่งรอบข้างเป็นครู" กิจกรรมทัศนศึกษาของนักเรียนโรงเรียนบ้านควนเจดีย์ สพป.สงขลา เขต 3 ประจำปีการศึกษา 2561
n
รณรงค์เลื่อกตั้ง -ควนเจดีย์ ปี 2562 (5 มีนาคม 2562)
m
ร.ร.วัดศรีวิเทศสังฆาราม สพป.สงขลา 3 อ.สะเดา จ.สงขลา มาศึกษาดูงานสหกรณ์ร้านค้า 4.0 โรงเรียนบ้านควนเจดีย์ อ.เทพา จ.สงขลา วันที่ 18-2-62
n
วันครู 16 มกราคม 2562 ร.ร.บ้านควนเจดีย์ อำเภอเทพา
n
ผลการแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับภาคใต้ 8-10 มค 2561 (ปฐมวัย)
n
ทัศนศึกษาแหล่งท่องเที่ยวที่สำคัญ จังหวัดตรัง 9 มค 2562
n
ร่วมกิจกรรมศิลปหัตถกรรมนักเรียนภาคใต้ จังหวัดตรัง 7-9 มค 2562
n
ศึกษาดูงานโรงเรียนต้นบากราษฎร์บำรุง จ.ตรัง 8-1-2562
n
English camp 2018
n
เครือข่ายเด็กไทยฟันดี ร.ร.บ้านควนเจดีย์
n
กิจกรรมปีใหม่ 2019 (28-12-61)
n
กิจกรรมนักศึกษาสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานสงขลา-บริการตัดผมฟรี 19-12-61
n
ประชุมผู้ปกครองนักเรียน 20-12-61
m
ประชุมศูนย์เครือข่ายสถานศึกษาลำไพล เพื่อยกระดับ o-net ปี-2562 ระหว่างวันที่ 1-2 ธ.ค.61 ณ ร.ร.บ้านแม่ที ต.ลำไพล อ.เทพา สงขลา
n
กิจกรรมตลาดนัดพอเพียง 30-11-2561
n
กิจกรรมสหกรณ์ร้านค้าโรงเรียนบ้านควนเจดีย์ 30-11-2561 ใบเสร็จรับเงินที่รับจากร้านฯ นำไปใส่กล่องแล้วนำมาจับรางวัลทุกสิ้นเดือน เพื่อแก้ปัญหาการทิ้งขยะ และเป็นการฝึกนักเรียนให้มีวินัย ซื่อสัตย์ สุจริต
n
ช่วยกันซื้อ ช่วยกันขาย เพื่อการมีรายได้ระหว่างเรียน 23-11-2561 : โรงเรียนบ้านควนเจดีย์ สพป.สงขลา 3
n
20-11-2561 **กิจกรรมการสอนแบบบูรณาการวันลอยกระทง ร.ร.บ้านควนเจดีย์ สพป.สงขลา เขต 3
n
(บ-ว-ร) กิจกรรมร่วมงานชุมชน ผ้าป่าพระราชทาน วัดควนเจดีย์
n
กิจกรรมส่งเสริมการอ่าน - อ่านได้ อ่านคล่อง
n
กิจกรรมลูกเสือเนตรนารี
n
(บ-ว-ร) กิจกรรมสัมพันธ์ชุมชน พัฒนาวัดและทะเลหมอกบนยอดเขาควนเจดีย์ ร่วมกับชุมชน
n
เมื่อบรรดาศิษย์เก่ามาคารวะคุณครู
n
ประชุมคณะกรรมการสถานศึกษา
n
กิจกรรมตลาดนัดพอเพียง "อย่านอนตื่นสาย อย่าอายทำกิน อย่าหมิ่นเงินน้อย อย่าคอยวาสนา"
v
อบรมพัฒนาการใช้โปรแกรม Logbook Teacher เพื่อการพัฒนาวิชาชีพ
v
ผอ.ร.ร. เป็นวิทยากรให้ความรู้ แนะนำ ติดตั้งระบบห้องสมุดอัตโนมัติ สพฐ ให้กับโรงเรียนในสังกัด สพฐ.
n
กิจกรรมฝึกอาชีพ -การทำขนมไทยพื้นบ้าน
v
กิจกรรมค่ายนักวิทยาศาสตร์น้อยปี 2561
v
3BB-บริษัท ทริปเปิล ที บรอดแบนด์จำกัด จัดกิจกรรมและมอบทุนการศึกษาและอุปกรณ์การเรียน
v
การแสดงของคุณครู ร.ร.บ้านควนเจดีย์ในงานวันมุฑิตา-คารวะ'61 และการมอบความสุข
ด้วยการพาคุณครูที่เกษียณอายวันเกษียณ
v
กิจกรรม-มุฑิตาคารวะ'61
v
กิจกรรมเรียนรู้ของนักเรียนระดับปฐมวัย-การทำไข่ครก
b
กิจกรรมการเรียนรู้ของนักเรียนระดับปฐมวัย - จากแหล่งเรียนรู้ในโรงเรียน โครงการเลี้ยงไก่ไข่เพื่ออาหารกลางวัน
v
แนะนำคุณครูคนใหม่ของเราพบกับนักเรียนวันแรก
v
รับการนิเทศติดตามการจัดการศึกษาจากคณะกรรมการเขตพื้นที่
v
กิจกรรมเลี้ยงรับ-ส่ง คุณครู..จาก..ครอบครัวบ้านควนเจดีย์ สงขลา 3
v
มหกรรมกีฬาสี่สัมพันธ์ ณ โรงเรียนบ้านควนเจดีย์ สพป.สงขลา 3
v
ทัศนศึกษาหว้ากอ

counter unsichtbar