App โรงเรียนบ้านควนเจดีย์
ให้คลิกที่รูป App เพื่อเข้าระบบ

ตรวจ/พิมพ์ผลการเรียน ปพ 6 นักเรียน
จากระบบ School Miss
โดยใช้เลขประจำตัวประชาชน 13 หลักของนักเรียน
บันทึกการเข้า-ออก ระบบไทยชนะ (สบค.)

ระบบติดตามหนังสือราชการ
ฝ่าย งาน ที่รับหนังสือดำเนินการเสร็จแล้ว
เข้าไปบันทึกข้อมูลเพิ่มเติม


ธุรการบันทึกข้อมูลเข้าระบบ

ตรวจสอบการบันทึกการรับหนังสือ
และการดำเนินงานของฝ่ายต่างๆ

บันทึกเวลา(มา)ปฎิบัติราชการ
(ปฏิบัติทุกคน ทุกวัน เว้นเสาร์-อาทิตย์)
บันทึกเวลา(กลับ)ปฎิบัติราชการ
(ปฏิบัติทุกคน ทุกวัน เว้นเสาร์-อาทิตย์)
ประเมินครูผู้สอนออนไลน์ โรงเรียนบ้านควนเจดีย์ สพป.สงขลา เขต 3
1
App บันทึกเวรยามรักษาสถานที่ราชการ
(ปฏิบัติ ตามคำสั่งฯ)