ชื่อ - นามสกุล :นางนิชนันท์ สุขเดิมรอด
ตำแหน่ง :ครูชำนาญการพิเศษ
หน้าที่หลัก :ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายบริหารงานบุคคล
ที่อยู่ :
Telephone :
Email :jim@kjd.ac.th