[ chayapha ]
ชื่อ-นามสกุล : 
ชญาภา วรรณพฤกษ์
ชื่อเล่น : 
วรรณ
วัน/เดือน/ปีเกิด : 
12/12/2512
อายุ : 
49
เพศ : 
หญิง
E-mail : 
wan@kjd.ac.th  
ที่อยู่ : 
รร.บ้านควนเจดีย์
อำเภอ : 
เทพา
จังหวัด : 
สงขลา
รหัสไปรษณีย์ : 
90260
เบอร์โทรศัพท์ : 
0819631547
สถานที่ทำงาน : 
ครู/อาจารย์
การศึกษา : 
ปริญญาตรี